เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการส่วน  หัวหน้ากลุ่ม และข้าราชการในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 2  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

41900