อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี เป็นประธานในการประชุมติดตามผลงาน

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี เป็นประธานในการประชุมติดตามผลงาน รับฟังผล
การปฏิบัติงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

162075 162076 162077 162078