หน้ากิจกรรมส่วนจัดการที่ดิน

วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559 วันนี้ส่วนจัดการที่ดิน / ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนที่ 206 นครราชสีมา เป็นผู้แทนฯสำนักฯ 8 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)ประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนทองหลางน้อย ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

60468 60469 60470 60471 60501 60504 60505 60507 60508 60509