สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
หัวหน้าสถานี นายอนา อนาวิไล โทร.089-865-7977

Facebook : สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต