สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสีมา

สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช ที่ตั้ง : ม.5 ถ.ราชสีมา-จักราช กม.ที่22 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 หัวหน้าหน่วย นายดอน หงษ์เหิน โทร.08-1954-2045

Facebook : สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช