สถานีเพาะชำกล้าไม้สวนป่ากลางดง

สถานีเพาะชำกล้าไม้สวนป่ากลางดง ที่อยู่ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสถานี นายสุเทพ เฉียบแหลม โทร.081-952-2569