สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ : ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
หัวหน้าสถานี นายโสภาค คงวัน โทร.086-261-8942