สถานีเพาะชำกล้าไม้บัวเชด จังหวัดสุรินทร์

สถานีเพาะชำกล้าไม้บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ : ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
หัวหน้าสถานี นางสาวเนตรชนก คงนุรัตน์ โทร.089-627-7495

FaceBook : สถานีเพาะชำกล้าไม้บัวเชด จังหวัดสุรินทร์