สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ : ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
หัวหน้าสถานี นายสุทธิดล เจริญมี 062-740-5209

Facebook : สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.สุรินทร์