สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31190
หัวหน้าสถานี นายอภิรัตน์ พิรุฬห์ โทร.081-321-5965
FaceBook : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์