สถานีเพาะชำกล้าไม้คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

สถานีเพาะชำกล้าไม้คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ที่อยู่ บ้านหนองเชียงรอดใต้ หมู่ 5 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
หัวหน้าสถานี นายสาโรจน์ บุญพร้อม โทร.085-771-5555