ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  เป็นตัวแทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

25590728_9525 25590728_8686 25590728_8416 25590728_4714 25590728_2831 25590728_1955