พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน  ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และลงนามน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_7028%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_3809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_4652%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_6827

 

 

 

 

 

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_5169%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_6387

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_8240

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_7019

 

 

 

 

 

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_6301

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_5910

 

 

 

 

 

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_5665%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2_5233