พิธิถวายสัตย์ปฏิญาณและกิจกรรมปลูกต้นไม้

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว