ประมวลภาพพิธีปล่อยขบวนรถขนไม้พะยุง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกไม้พะยูงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน
เพื่อนำไปแปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า (ครั้งที่ 2)
ณ บริเวณสวนรุกขชาติปรุใหญ่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

S__811010 S__811011 S__811012 S__811013 S__811014 S__811015 S__811016 S__811017 S__811018 S__811019 S__811020 S__811021 S__811022 S__811024 S__811025 S__811026 S__811027 S__811028

 

IMG_0014 IMG_0019 IMG_0022 IMG_0024 IMG_0032 IMG_0034 IMG_0043 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0052 IMG_0055 IMG_0056 IMG_0058 S__811010 S__811011 S__811012 S__811013 S__811014 S__811015 S__811016 S__811017 S__811018 S__811019 S__811020 S__811021 S__811022 S__811024 S__811025 S__811026 S__811027 S__811028