ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามแผนการเก็บรวบรวมไม้ สต๊อกไม้

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามแผนการเก็บรวบรวมไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์

วันอังคารที่ 21 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายภูษิต พรหมมาณพ ผอ.สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ เข้าร่วม Video Conferrence "ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามแผนการเก็บรวบรวมไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์" เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน ปริมาตรและชนิดของไม้ในประเทศผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ต่อไป