ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.1 (ฝั่งซ้ายห้วยสำราญ – ห้วยกำโพด) จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

  1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.1 (ฝั่งซ้ายห้วยสำราญ – ห้วยกำโพด) จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ทส 1621.103/5/2566 การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.1 (ฝั่งซ้ายห้วยสำราญ – ห้วยกำโพด) จังหวัดสุรินทร์