ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20×60 เมตร จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

  • แบบร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20×40 เมตร จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) อ่านเพิ่มเติม…
  • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตแผนงาน โครงการก่อสร้างโรงไม้เก็บไม้มีค่าขนาด 20×60 เมตร อ่านเพิ่มเติม…