ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง