จัดซื่อจัดจ้าง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 3 (นครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 3 (นครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประจำเดือนมกราคม 2564

    ประจำเดือนมกราคม 2564
  • รายงานผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 3 (นครราชสีมา)
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ
  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)