คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมกราคม 2562……

  • คำสั่งที่ 327/2562 ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ปจป.งปม.62562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 256/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 201/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 200/2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 198/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.สร. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 139/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.บร. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 6/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.ชย. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…