กรมป่าไม้ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2566 กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารเทียมคมกฤส เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานย่านพหลโยธิน หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ เข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์ ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม ด้วยพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2439

 

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ 127 ปี

18 กันยายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ พร้อมด้วยนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการหน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานย่านพหล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ

นายศักดา มณีวงศ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายศักดา มณีวงศ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นทางการในวันแรก ในโอกาสนี้ ได้ทำพิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ ถวายเครื่องบูชาท้าวมหาพรหม ไหว้ศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน จากนั้น ได้เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ให้การต้อนรับ

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมป่าไม้ นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโยธานิมิตร (วัดโบสถ์) พระอารามหลวง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีพระครูประโชติบุญญารักษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธี

โดยในช่วงเช้ากรมป่าไม้ได้จัดขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน จากโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มายังวัดโยธานิมิต ในเวลา 10.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จนแล้วเสร็จตามขั้นตอน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,870,729 บาท

วัดโยธานิมิต เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด