โครงการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมโครงการประชุมคณะอนุกรรมการ

เทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 ( One Map )  ณ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตรวจทานแนวเขตที่ดินของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันกับกรอบเวลาที่กำหนด

 


Posted in ข่าวกิจกรรมสำนัก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *