ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัด

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ

ตำแหน่งนาย  ช่างสำรวจชำนาญงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจ และตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง “การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัด”  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ
    สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
  • เพื่อให้มีการระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดอจนการนำเสนอ ปัญหา อุปสรรค
    ของการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานกิจกรรม
    ต่างๆ ที่ดำเนินงาน

ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน เขาตะเกียบ-หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นระยะเวลา 3 วัน

 

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

Posted in ข่าวกิจกรรมสำนัก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *