ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนฯ”

 

วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายธีรยุทธ สมตน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้” ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา จำนวน 46 คน

ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้

โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยาย ได้แก่ ผศ.สุรเชษฎ์ เชษฐมาส  ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน คณะวนศาสตร์  ผศ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต คณะเศรษศาสตร์ และ ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง : ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
ภาพ : ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

Posted in ข่าวกิจกรรมสำนัก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *