นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เข้าร่วมประชุมติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค Covid-19

            วันที่ 20 เมษายน 2564 นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เข้าร่วมประชุมติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค Covid-19 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ส่วนกลาง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 

สรุปผลการประชุมฯ ดังนี้

1. กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่เคยกำหนดไว้เดิมอย่างเคร่งครัด 

2. ตลาดนัดให้มีการประชาสัมพันธ์และกำชับผู้ค้าและผู้ซื้อให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน Covid-19

3. สถานที่ท่องเที่ยวให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดในการใช้มาตราการป้องกัน Covid-19 กับนักท่องเที่ยว และกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวในการเข้าไปท่องเที่ยว

4. การแจกกล้าไม้ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับเจ้าหน้าที่และบริการผู้มาขอรับกล้าไม้

5. สำหรับหน่วยงานที่แออัดให้ WFH ได้ในส่วนที่จำเป็นและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรือพิจารณาขอใช้พื้นที่
ในห้องประชุม เพื่อกระจายพื้นที่การทำงานไม่ให้แออัดจนเกินไป

7. เนื่องจากช่วงนี้ปริมาณฝุ่นละอองเยอะ ให้ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ 

8. มอบสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และสำนักบริหารกลางจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างเร่งด่วน พร้อมแจ้งเวียนมาตราการป้องกัน Covid-19 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ได้ทราบและถือปฏิบัติ

9. สำหรับอาคารเทียมคมกฤศ ให้งดใช้ลิฟท์ และให้เจ้าหน้าที่เดินขึ้น – ลงบันไดแทน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *