ปม. ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทส. พร้อมแจ้งเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

21 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายนพดล พลเสน เลขานุการ รมว.ทส. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ คณะทำงาน รมว.ทส. นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการ ทส. และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในการเตรียมการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2567 ประกอบด้วย 1.วันปลอดควันพิษจากไฟป่า 2.วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 3.วันช้างไทย 4.วันป่าไม้โลก 5.วันน้ำโลก 6.วันน้ำบาดาลแห่งชาติ 7.วันป่าชุมชนชายเลนไทย และ8.วันคุ้มครองโลก ในส่วนของกรมป่าไม้ นายปรีชา องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานวันป่าไม้สากล และร่างกำหนดการที่จะจัดงานในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี ให้ที่ประชุมทราบ

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *