เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “การจัดทำบัญชีป่าไม้ ให้ถูกใจและถูกต้องในยุคปัจจุบัน” ณ สมาคมธุรกิจไม้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566