เจ้าหน้าที่ส่วนภาคีฯ

พวกเราจะพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต

นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช

Mr.Virote Chancherngphanich

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

Director of Parties for the forest protection network

Tel. 0-25614292-3 ext.5033 Fax 0-2579-8236

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภา บุตรดี

Mrs.Nipa Butdee

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel. 09-7078-9575

นางนวลสกุล ประเสริฐศรีชล

Mrs. Nualsakul Prasertsrichon

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)

Tel.08-7073-5575

นางสาวปาณิสรา เธียรเงิน

Miss Panisara Tienngern

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พร.)

Tel.08-9929-3489

MEE_6581

นางสาวธิดารัตน์ เครือพิมน

Miss Tidarat Khruenphimon

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.)

Tel.08-5083-2103

IMG_5261 4

นายชารินทร์ เนียมศรี

Mr.Charin Niamsri

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel.08-0063-8043

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์

Mr.Panupoung Proysurin

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

Tel. 06-1159-5885

MEE_0757 2

นายอาทิตย์ อระเอี่ยม

Mr. Atit Ora-Eam

นักวิชาการเผยแพร่ (พร.)

Tel.08-7562-5612

658ACE84-C91D-4391-AADF-0F94337FCF22

นายนที สุขสง่า

Mr. Natee Suksanga

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel.08-3191-8021

ฝ่ายประสานความร่วมมือ

IMG_5389

นายตุลยวัฒน์ หอมภู่

Mr.Tunyawat Hompoo

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือ

Tel. 09-7078-9575

MEE_2622

นางสาวมาริษา ประทุมสิทธิ์

Miss Marisa Prathumsit

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel.06-5352-8999

MEE_5669

นางสาวมนชนก วงษ์วิจิตร

Miss Monchanok Wongwijit

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel.08-7562-5612

IMG_5260 4

นางสาวณัฐธิดา เสติ

Miss Nuttida Seti

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel. 08-8730-5128