โครงการ UNFF

เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ (นายปรีชา องค์ประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) ได้เข้าร่วมการประชุม United Nations Forum on Fore ...
อ่านเพิ่มเติม
thไทย