กิจกรรมดูแลแปลง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำเดือน มีนาคม 2563