สำนักการป่าไม้ต่างระเทศเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

สำนักการป่าไม้ต่างระเทศ นำโดย นายสภลท์  บุญเสริมสุข  ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ กรมป่าไม้ ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

thไทย