ตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตราสัญลักษณ์

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

thไทย