ตรวจรับการดูแลแปลง AFoCO 2018 Takua Pa

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง พร้อมด้วยนางนภาลัย เสมอใจ นักวิทยาศาสตร์ด้านกีฏะวิทยา และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ ได้เดินทางไปสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา เพื่อตรวจรับการดูแลแปลง AFoCO 2018 Takua Pa ซึ่งแปลงปลูกแปลงนี้ได้รับการดูแลตามสัญญา ด้านแมลงทำลายนั้น นางนภาลัยได้ตรวจสอบทั้งแปลง 2016 และ แปลง 2018 แล้วพบว่าตะเคียนชันตาแมวมีหนอนใยเข้าทำลายใบอ่อน จำปีหลวงมีแมลงกินใบและโรครากเน่าโคนเน่า ไม้หอมพบเพลี้ยทำลายใบ กฤษณาพบหนอนชอนใบเข้าทำลาย จันทน์กะพ้อพบลักษณะลำต้นปริแตกทำให้มีโอกาสที่มอดเข้าทำลายลำต้น ซึ่งมีต้นไม้ตายบางส่วนเนื่องจากต้นไม้ใหญ่ล้มทับหักแล้วเชื้อราเข้าทำลายบาดแผลจนตาย เช่น ลูกดิ่งและโรคเน่าโคนเน่า เช่น จำปีหลวงและกฤษณา ซึ่งนางนภาลัยได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคอยตรวจสอบโรคและแมลงและดำเนินการรักษา โดยใช้ สตาเกิ้ล-จี บีที เมทาเลคซิล

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

thไทย