บุคลากร

นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นางสาวนนทชา สังค์น้ำมนต์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวดวงพร เอี่ยมสำอางค์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

นางสาวณัฏฐ์ดรัณ ธรวัฒน์ภากุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเบญจพล โพชชมภู
นักวิชาการป่าไม้
นางสาวกนกพร รัตนารี
นักวิชาการป่าไม้
นางสาวจิราพร โคตรวงค์
นักวิชาการป่าไม้
นางสาวอังคณา ทองคำ
นักวิชาการป่าไม้

นางสาวนรัญญา จิวัสสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น