รับสมัครงาน

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2 ตำบลนาทอน อ.ทุ้งหว้า จ.สตูล

จัดซื้อ/จัดจ้าง

การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2(ทุ้งหว้า) ตำบลนาทอน อ.ทุ้งหว้า จ.สตูล

จัดซื้อ/จัดจ้าง

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาทวี จ.สงขลา

จัดซื้อ/จัดจ้าง

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และอาคารบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว