ติดต่อเรา

ที่อยู่: งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า (Forest Tree Seed Research and Management Section) กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้ 10900

โทร: 025614292-3 ต่อ 5429, 5430

แฟกซ์: 025614292-3 ต่อ 5430

อีเมล: [email protected]

แผนที่

อาคารกริต สามะพุทธิ (ตึกไทย-ญี่ปุ่น, หมายเลข 13) ชั้นที่ 3 ห้อง 324