ข่าว/กิจกรรม


งานปีใหม่

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓สำนักจัดการทรัพยากรปไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จัดงานปีใหม่ ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูปร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร รับฟังการบรรยายพระธรรมจากรองเจ้าอาวาสวัดเขาวังเพื่อสร้งกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้จัดแข่งขันกีฬา เพื่อสร้งความสามัคคีให้กับเจ้าหน้ที่ภายในสำนักฯ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)


จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ณ ศูนย์เยาวชน(สระน้ำ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีกิจกรรมตอบคำถามแลกรางวัลและได้นำของเล่น ตุ๊กตา นม ขนมมาแจกให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานครับ โดยงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว น้อง ๆ ก็นำถุงผ้ามาด้วยนะครับ ช่วยกันรณรงค์ งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกครับ


ร่วมกันงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว

สวัสดีปีใหม่ครับ เริ่มแล้ว วันที่ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า ชูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั้ง 75 บริษัททั่วประเทศ ร่วมกันงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว “Everyday Say No To Plastic Bags” อย่าลืม! พกถุงผ้าไปใช้แทนถุงพลาสติกหูหิ้วกันนะครับ


เข้าร่วมงานครบรอบ ๙ปี ตลาดสุขใจ

วันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายศรศักดิ์ วิริยะเอกกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายเสรี รัตนเย็นใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ และนายสมหวัง หวังเศรษฐกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐(ราชบุรี) เข้าร่วมงานครบรอบ ๙ปี ตลาดสุขใจ อ. สามพราน จ.นครปฐม และได้นำกล้าไม้พันธุ์ดี จำนวน ๕๐๐ กล้า ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธุ์กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น”ซึ่งได้รับความสนใจจ […]