ข่าว/กิจกรรม


จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)พร้อมด้วย เจ้าหน้าทีในสังกัด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี และประชชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งชัยแม่น้ำภาชี ต.รางบัว อ.จอมบึง จราชบุรี โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี


โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ 10 (ราชบรี) ร่วมกับ สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาด(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปลูกตันไม้ ภายใต้โครงการ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านตัน โดยมี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ฯพณฯ ท่านสุจิตรา ดูไร ฯ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองอธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี ร่วมป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานได้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจจำนวน 6,000 ต้น ในพื้นที่ 30 ไร่ บริ […]


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี) โดยมี นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห […]


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ท่านผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคารหลวงบริหารวนเขตต์


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2563สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ท่านผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคารหลวงบริหารวนเขตต์


จัดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่นำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

สำนักจัดการทรัพยารกป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จัดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่นำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดราชบุรี อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับการจังหวัดราชบุรี ประชาชนในเครือข่ายความร่วมมือในการควบ […]