ข่าว/กิจกรรม


Big Cleaning Day 💛

นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม Big CleaningDay เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563ณ พื้นที่โดยรอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี)