ข่าว/กิจกรรม


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ท่านผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคารหลวงบริหารวนเขตต์


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2563สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ท่านผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคารหลวงบริหารวนเขตต์


จัดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่นำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

สำนักจัดการทรัพยารกป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จัดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่นำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดราชบุรี อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับการจังหวัดราชบุรี ประชาชนในเครือข่ายความร่วมมือในการควบ […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563วันที่ 8 พฤษภาคม 2563นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายในกิจกรรมได้รณรงค์ให้ร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกไฟป่าทำลายและรณรงค์ให้ร่วมลงทะเบี่ยนการปลูกต้นไม้ ตามกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ ” รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” ในการนี้ผู้อำนวนการส […]


มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19

นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน หากพบว่ามีอุณหภูมิ เกิน 37.5 องศา ถือว่ามีไข้ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และให้พักรักษาร่างกายให้หายดี จึงค่อยกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายติดไวรัส โควิด-19 เป็น 1 ในมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19