ข่าว/กิจกรรม


มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19

นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน หากพบว่ามีอุณหภูมิ เกิน 37.5 องศา ถือว่ามีไข้ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และให้พักรักษาร่างกายให้หายดี จึงค่อยกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายติดไวรัส โควิด-19 เป็น 1 ในมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


11 กิจกรรม”ต้องทำทุกคน” เฝ้าระวังการแพร่ระบาดCovid-19

11 กิจกรรม”ต้องทำทุกคน” เฝ้าระวังการแพร่ระบาดCovid-19 ห้ามเดินทางไปต่างประเทศ หลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน ยืน-นั่ง ห่างกัน 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องพบปะผู้คน ล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เปลี่ยนช่วงเวลาทำงาน กินร้อน ช้อนเรา ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับใคร แยกกันเซ็นชื่อ ลงเวลามาทำงาน หมั่นทำความสะอาดโต๊ะและอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าสำนักงาน แขวนป้ายแสดงตน


หยุดเชื้อ COVID – 19 เพื่อชาติ

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี ขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองบ้านโป่งที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID – 19 ทั่วบริเวณอาคารสำนักงานเพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19