ntzforest


วันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์  ประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าด้านการเกษตร ณ จุดผ่านแดนถาวรคลองลึกอำเภออรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด พบปะราษฎร ณ ศูนย์ การเรียนรู้ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ และการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ณ สหกรณ์โคบาลบูรพา อำเภอวัฒนานคร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ […]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา เสด็จทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้สนองงานตามโครงการฯ คือ     1. หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ ทรงทอดพระเนตรป่าชุมชนบ้านคลองมะหาด และ ทรงปลูกต้นมะหาด จำนวน 1 ต้น   2.หมู่บ้านขยายผลบ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ  ทร […]

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กรมป่าไม้ ได้จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกและกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่องาน ” รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นประธานในพิธี มี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ […]

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ...วันที่ 15 ตุลาคม 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.11(เขาสะแกกรอง) พร้อม เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันตรวจค้นบ้านเลขที่ 263 หมู่ 8 ตำบล ตาพระยา อำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 130 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 2.70 ลบ.ม. ผู้ต้องหา 1 คน โดยทางผู้ต้องหาให้การอ้างว่าไม้ดังกล่าวเป็นไม้ที่ได้มาจาก ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ แต่หาหลักฐานมาแสดงไม่ได้ จึงได้ดำเนินการบันทึกการตรวจยึดเพื่อส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สภ.ตาพระยา ตาม ปจว.ข้อ 4 คดีอาญาที่ 219/2562 ยึดทรัพย์ที่ 109/25 […]

ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป อำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ววันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัด พิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ที่จะปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป โดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาชาปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อม ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันเคารพธงชาติ และ ร่วมพิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล […]

พิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม