แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤศจิกายน 2562


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา เสด็จทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้สนองงานตามโครงการฯ คือ     1. หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ ทรงทอดพระเนตรป่าชุมชนบ้านคลองมะหาด และ ทรงปลูกต้นมะหาด จำนวน 1 ต้น   2.หมู่บ้านขยายผลบ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ  ทร […]

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กรมป่าไม้ ได้จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกและกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่องาน ” รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นประธานในพิธี มี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ […]

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ...