แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 12 กันยายน 2562


วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อม นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าร่วม พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรธิดา-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธาน โดยมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรธิดา-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 386 ทุน เป็นเงิน 1,67 […]

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรธิดา-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อม นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว ให้การต้อนรับ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงและสรุปบรรยายการทำงานแบบบูรณาการ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า […]

แม่ทัพน้อยที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงและสรุปบรรยายการทำงานแบบบูรณาการวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) เขตตรวจราชการที่ ๘ และ ๙ ณ จังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา “ โดยติดตามการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด การทวงคืนผืนป่า การเพิ่มพื้นที่ป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจ การจัดที่กินทำกินชุมชน (คทช) ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา […]

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ...วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) เขตตรวจราชการที่ ๘ และ ๙ ณ จังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา  โดยตรวจติดตามเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว นำโดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อม นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว , นา […]

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ...วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร  มทบ 12, กองพลทหารราบ ที่ 2 รอ,ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป) ,ประชาชนจิตอาสา, ข้าราชการ พนักงาน. ร่วมกิจกรรม ประมาณ 350 คน โดยทำการแผ้วถางวัชพืช เก็บขยะ บริเวณริมแม่น้ำปราจีนบุรี ระยะทาง 100 เมตร ,เก็บกวาดขยะ บริเวณถนนปราจีนอนุสรณ์ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ทำความสะอาด ทาสีขอบฟุตบาท ถนนหน้าเมือง ซอย 5  ระยะทาง 100 เมตร ท […]

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”