แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2562


      วันที่ 23 กันยายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบินทร์บุรี ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ยกสิ่งของขึ้นที่สูง แจกจ่ายน้ำดื่ม อาหาร และอำนวยความสะดวก ณ บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณชุมชนตลาดกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีวันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ” โดยมี นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี มี นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ความรู้เกี่ยวกับช้างป่า และ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันไฟป่า และ การดั […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ ...วันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ การป้องกันและดับไฟป่า ” โดยมี นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี มี นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ การป้องกันไฟป่า และ การดับไฟป่า อย่างถูกวิธี และ สาธิตการใช้เครื่องมือที่นำไปใช้ในการดับไฟ และการทำแนวกันไฟ แก่ประชาชน และ เครื […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ ...วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ” โดยมีพลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานในพิธี มี นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ความรู้เกี่ยวกับช้างป่า และ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันไฟป่า และ การดับไฟป่า แก่นักเรียน […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ ...วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อม นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าร่วม พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรธิดา-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธาน โดยมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรธิดา-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 386 ทุน เป็นเงิน 1,67 […]

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรธิดา-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด