แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: เมษายน 2561


วันที่  28 เมษายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดย เจ้าหน้าที่สำนักฯ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ร่วมกิจกรรมโดดหอ 34 ฟุต ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทรหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ (ค่ายไพรีระย่อเดช) จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมโดดหอ 34 ฟุตวันที่ 28 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ฉช.7 (หลุมตาสังข์) ร่วมกับ นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอท่าตะเกียบและราษฎรในพื้นที่สร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านอ่างเสือดำ ม.๗ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เกียรติมาเป็นประธานการดำเนินการดังกล่าว

สร้างฝายมีชีวิต26 เมษายน 2561 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสระแก้ว (นายสมศักดิ์ จันทนะ) และ หน่วยหนองแวง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และโครงการสระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ โรงเรียนโคกสูง ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และโครงการสระแก้วผูกใจประสาน ...วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 8.00 น. นายบุญนำ รัตนมณฑ์ ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่วนฯ เจ้่าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.1(เขาอีโต้) ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโง้ง ดำเนินกิจกรรมลาดตระเวนป่าชุมชน จัดทำแนวกันไฟ และบำรุงต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านโง้ง ม.2 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้ร่วมงานทั้งหมด 38 คน

กิจกรรมลาดตระเวนป่าชุมชน จัดทำแนวกันไฟ และบำรุงต้นไม้วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้อาวุโสข้าราชการผู้บริหารสำนักฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดย มี พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้รดน้ำขอพร แด่ ผู้บริหารและอาวุโส เพื่อเป็น สิริมงคล และ มิ่งขวัญกำลังใจ ในการทำงาน ต่อไป ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

รดน้ำขอพรผู้อาวุโสข้าราชการผู้บริหารสำนักฯ