แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 15 มีนาคม 2561


วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจเรศักดิ์ นันตวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมคณะ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมชลประทานจังหวัดสระแก้ว และลงตรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา […]

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...