แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มกราคม 2561


วันที่ 16 – 19 มกราคม 2561  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้วมาเป็นประธานในพิธีเปิด และ มีนายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว มาเป็นประธานในพิธีปิด โดยมีนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ความอนุเค […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561วันที่ 7 มกราคม 2561 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผอ.ไพศาล (สจป.9 ชลบุรี), ผอ.สุชาติ (สจป.10 ราชบุรี) และคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสร้างสวนป่า ประจำปี 2561 ระดับภาคกลางและตะวันออก ประกอบด้วยผู้แทนจาก สจป.5 สระบุรี, สจป.9 ชลบุรี, สจป.9 สาขาปราจีนบุรี, สจป.10 ราชบุรี, สจป.10 สาขาเพชรบุรี, สสป. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนป่าของ นายเอี่ยม ศรีพนมวรรณ์ เกษตรกรดีเด่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งนำเสนอโดย สจป.10 ราชบุรี เพื่อคัดเลือกเป็น […]

ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนป่า เกษตรกรดีเด่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและตะวันออกวันนี้ 6 มกราคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นำโดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมคณะทำงาน จากสำนักฯ ให้การต้อนรับ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อม คณะกรรมการ จาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ ฯ ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าของเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ ปลูกสวนป่า ประจำปี 2561 ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ ท้องที่จังหวัดสระแก้ว ของนายเกริก มุ่งมีกิจ เกษตรกรดีเด่นจังหวัดสระแก้ว โดยเยี่ยมชมพื้นที่ วิธีการดำเนินการ ต่างๆ ที่ใช้ใน […]

ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าของเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ ปลูกสวนป่า ประจำปี 2561 ...วันที่ 5 ม.ค. 2561 ได้ร่วมพิธีมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ให้ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ( ภาคตะวันออก ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมูลนิธิรอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในพิธี

ร่วมพิธีมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ให้ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ...วันที่ ๔ มค. ๒๕๖๑ ให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้(นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล)ในฐานะตัวแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มาร่วมงานพิธีแจกของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ๕จังหวัด(ภาคตะวันออก)โดยประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด(ท่านรองนายกรัฐมนตรี ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในวัน ๕ มค. ๒๕๖๑ ที่ ขาอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  

ต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ซักซ้อมพิธี มอบของขวัญ และ ตรวจเยี่ยม ...