กรมป่าไม้เผยหลายองค์กรระดมแก้ปัญหา ‘เขาหัวโล้น’ จ.น่าน ยันฟื้นฟูแล้วหมื่นไร่เศษ

กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท)ประสพความสำเร็จในการฟื้นฟู จนสามารถพลิกฟื้น เขาหัวโล้นนำร่องที่บ้านดงผาปูน บ้านนาบง ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือเหนือ จังหวัดน่านในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาและป่าผาแดงจนเขียวคะจีได้อีกครั้งถึง 1200 ไร่โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้น

อ่านต่อ https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1200372

“กรมป่าไม้”ชี้ปลูกป่าฟื้นเขาหัวโล้นเมืองน่านกว่า 5.7 หมื่นไร่…

“กรมป่าไม้”ชี้ปลูกป่าฟื้นเขาหัวโล้นเมืองน่านกว่า 5.7 หมื่นไร่…

“กรมป่าไม้”ระบุปลูกป่าพื้นฟูเขาหัวโล้นเมืองน่านแล้วกว่า 4.33 หมื่นไร่ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯ อีก 1.39 หมืนไร่ พร้อม เดินหน้าฟื้นป่าเข้าโครงการ คทช.คาดแล้วเสร็จมี.ค. 62 …

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/673879

กรมป่าไม้ผนึกประชาชนฟื้นป่าเมืองน่าน

กรมป่าไม้ผนึกประชาชนฟื้นป่าเมืองน่าน

วันที่ 28 ต.ค. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ โฆษกกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่าน พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เขามาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขและฟื้นฟูให้ป่าเมืองน่านกลับมาสมบูรณ์เหมือนดังอดีตที่ผ่านมา ในส่วนของกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้รับร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วน

อ่านต่อ www.komchadluek.net/news/agricultural/349917#.W9VQzt80Hyo.lineme

กรมป่าไม้ผนึกประชาชนฟื้นป่าเมืองน่าน

วันที่ 28 ต.ค. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ โฆษกกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่าน พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เขามาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขและฟื้นฟูให้ป่าเมืองน่านกลับมาสมบูรณ์เหมือนดังอดีตที่ผ่านมา

อ่านต่อ https://hotissue.forest.go.th/view/2561/10/28

ตรวจติดตามความก้าวหน้า คทช. อำเภอ จังหวัดน่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฎิบัติงาน คทช. อำเภอสันติสุข และชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ จังหวัดน่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีนายพงษ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ นายอรรถพล เจริญชันษา นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลและรับทราบแนวนโยบายการดำเนินงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐบาล และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “ประชารัฐร่วมใจสร้างฝาย ปลูกต้นไม้ และต้นรวงผึ้ง คู่แผ่นดิน” วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณป่าสาธารณหมู่บ้าน บ้านสัน หมู่ ๖ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ศูนย์ป่าไม้น่าน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการฟื้นฟูสภาพป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ข่าว3มิติ แก้ปัญหาที่ทำกินทับซ้อนพื้นที่ป่าต้นน้ำ จ.น่าน (16 ธันวาคม 2560)

จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคเหนือ ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ทำกินของประชาชนหลายหมู่บ้าน ทับซ้อนกับเขตป่าต้นน้ำ ทำให้ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ มีสภาพเป็นเขาหัวโล้น ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนของชาวน่าน เพื่อรวบรวมข้อเสนอทั้งหมด นำกลับไปพิจารณากำหนดเป็นนโยบาย สร้างแนวทางให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นรางวัลถ้วยพระราชทานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นรางวัลถ้วยพระราชทานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานส่งเสริมป่าชุมชนดีเด่นจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับป่าชุมชนบ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน” ณ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

1 2 3 4 5