คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4419/2562

เรื่อง แต่ตั้งหัวหน้าเจ้าที่หน้าที่และ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะในการเดินทางตรวจราชการ และเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ณ.ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

มอบแนวทางในการปฎิบัติงาน ชุดเหยี่ยวไฟ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสมบูรณ์. ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ มอบแนวทางในการปฎิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ในการสนธิกำลังปฎิบัติงานดับไฟป่า ท้องที่ จังหวัดแพร่-น่าน ณ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3 สาขาแพร่

1 2 3 5