คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4419/2562

เรื่อง แต่ตั้งหัวหน้าเจ้าที่หน้าที่และ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.3สาขาแพร่ ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อน-ป่าแม่สาย ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.3สาขาแพร่ ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อน-ป่าแม่สาย ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ร่วมกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ นายชัยรัตน์ แสงปาน ผอ.ส่วนป้องกันฯ/ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศปป.3(ภาคเหนือ) หัวหน้าหน่วยป้องกันท้องที่จังหวัดแพร่ ทหาร ตำรวจ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น รวม250นาย สนธิกำลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการรีสอร์ต ร้านกาแฟ ที่บุกรุก ก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางนำ้ ลำห้วยแม่ก๋อน-แม่สาย จำนวน 40กว่าราย

1 2 3 6