แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤษภาคม 2562


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)


เปิด “ยุทธการพิทักษ์ป่า”

วันนี้ (21 พ.ค. 62) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เปิด “ยุทธการพิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1/2562” เพื่อตรวจสอบการบุกรุกที่ดินและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง โดยการปล่อยแถวหน่วยพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผน จำนวน 200 นาย กำหนดปฏิบัติการระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562      &nb […]


เชิญชวนคนไทยปลูกต้นไม้ วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เชิญชวนคนไทยปลูกต้นไม้ วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันนี้ (18 พค.) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บ้านเขาโร