พื้นที่ป่าไม้


พื้นที่ป่าไม้  แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2557

 

001

แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนและหน่วยป้องกันรักษาป่า

map01

 

หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่

map02